Zakończone postępowania

Wykonanie zabezpieczenia przed wlewaniem się wody do środka budynku w Delegaturze NIK w Białymstoku


Data zakończenia: 2022-08-19

Tryb postępowania: tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 6 czerwca 2022 r.

Termin składania ofert: do 10 czerwca 2022 r., godz. 11:00

Termin składania ofert: do 20 czerwca 2022 r., godz. 11:00

Planowany termin otwarcia ofert: 10 czerwca 2022 r., godz. 13:00

Planowany termin otwarcia ofert: 20 czerwca 2022 r., godz. 13:00

Wadium: wymagana jest wpłata wadium w wysokości 4 500 zł.

Identyfikator postępowania: 9f8eb357-1378-4949-bfac-6ad4b2e55699

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 403 704 zł brutto.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-05-18
Wprowadził/a:
Anna Masiul
Data ostatniej zmiany:
2022-07-28
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-07-28 Piotr Chęciński 2022-07-28
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-06-23 Anna Masiul 2022-06-23
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-06-20 Anna Masiul 2022-06-20
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2022-06-09 Artur Lisowski 2022-06-09
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-06-09 Anna Sztylko 2022-06-09
[Dodano] Anna Masiul 2022-05-18 Anna Masiul 2022-05-18

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa

NIP:
526-10-58-627
REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie