Zakończone postępowania

Dostawa komputerów przenośnych.


Data zakończenia: 2022-07-21

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do dnia 13 maja 2022 r.

Termin składania ofert: do dnia 27 maja 2022 r., godz. 9:00.

Planowany termin otwarcia ofert: dnia 27 maja 2022 r., godz. 12:00.

Wadium: wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 55 000 zł.

Identyfikator postępowania: d18a1d9b-70d6-4012-a008-0ef7d5e56461

Zamawiający informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 2 356 800 zł brutto.


Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-04-29
Wprowadził/a:
Dariusz Porucznik
Data ostatniej zmiany:
2022-06-30
Ostatnio zmieniał/a:
Dariusz Porucznik
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-06-30 Dariusz Porucznik 2022-06-30
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-06-01 Dariusz Porucznik 2022-06-01
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-05-27 Anna Sztylko 2022-05-27
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-05-09 Dariusz Porucznik 2022-05-09
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-04-29 Dariusz Porucznik 2022-04-29
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-04-29 Anna Masiul 2022-04-29
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-04-29 Anna Masiul 2022-04-29
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-04-29 Dariusz Porucznik 2022-04-29
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-04-29 Anna Sztylko 2022-04-29
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-04-29 Anna Sztylko 2022-04-29
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-04-29 Anna Sztylko 2022-04-29
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-04-29 Anna Sztylko 2022-04-29
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-04-29 Anna Sztylko 2022-04-29
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-04-29 Anna Sztylko 2022-04-29
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-04-29 Dariusz Porucznik 2022-04-29
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-04-29 Dariusz Porucznik 2022-04-29
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-04-29 Dariusz Porucznik 2022-04-29
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-04-29 Dariusz Porucznik 2022-04-29
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-04-29 Dariusz Porucznik 2022-04-29
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-04-29 Dariusz Porucznik 2022-04-29
[Dodano] Dariusz Porucznik 2022-04-29 Dariusz Porucznik 2022-04-29

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie