Zakończone postępowania

Zakup i wdrożenie platformy pełnotekstowego silnika wyszukującego – w ramach budowy Zintegrowanej Platformy wsparcia procesów kontrolnych


Data zakończenia: 2022-08-09

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 24 marca 2022 r.

Termin składania ofert: do 7 kwietnia 2022 r. godz. 10.00
Termin składania ofert: do 12 kwietnia 2022 r. godz. 10.00


Termin otwarcia ofert: 7 kwietnia 2022 r. godz. 12.00

Termin otwarcia ofert: 12 kwietnia 2022 r. godz. 12.00

Wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 105 600 zł.

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA: 3aa5c7de-a666-4ac4-8aa6-d28db4af4de5

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: 4 330 300 zł brutto

Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-03-11
Wprowadził/a:
Anna Sztylko
Data ostatniej zmiany:
2022-07-06
Ostatnio zmieniał/a:
Anna Sztylko
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-07-06 Anna Sztylko 2022-07-06
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-04-15 Anna Sztylko 2022-04-15
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-04-15 Anna Sztylko 2022-04-15
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-04-12 Anna Sztylko 2022-04-12
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-04-06 Anna Sztylko 2022-04-06
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-04-04 Anna Sztylko 2022-04-04
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-03-30 Anna Sztylko 2022-03-30
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-03-23 Anna Sztylko 2022-03-23
[Dodano] Anna Sztylko 2022-03-11 Anna Sztylko 2022-03-11

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie