Zakończone postępowania

Dostawy materiałów biurowych i komputerowych


Data zakończenia: 2022-03-10

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 10 stycznia 2022 r.

Termin składania ofert: do 24 stycznia 2022 r., godz. 9:00

Planowany termin otwarcia ofert: 24 stycznia 2022 r., godz. 11:00

Wadium: wymagana jest wpłata wadium w wysokości:

1) dla części I: 16 000 zł,

2) dla części II: 4 000 zł.

Identyfikator postępowania: bc6f71a7-24ee-4cc7-935c-a48b0aa3c3f9

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi:

- dla części I: 688 250 zł brutto,

- dla części II: 173 250 zł brutto.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2021-12-27
Wprowadził/a:
Artur Lisowski
Data ostatniej zmiany:
2022-02-18
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-02-18 Piotr Chęciński 2022-02-18
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-01-28 Piotr Chęciński 2022-01-28
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-01-28 Piotr Chęciński 2022-01-28
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-01-24 Piotr Chęciński 2022-01-24
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-01-13 Piotr Chęciński 2022-01-13
[Dodano] Artur Lisowski 2021-12-27 Artur Lisowski 2021-12-27

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie