Zakończone postępowania

Świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym


Data zakończenia: 2022-01-04

Tryb postępowania: tryb podstawowy - usługi społeczne.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 15 listopada 2021 r.

Termin składania ofert: do 19 listopada 2021 r., godz. 11:00

Termin składania ofert: do 23 listopada 2021 r., godz. 11:00

Termin składania ofert: do 25 listopada 2021 r., godz. 11:00

Termin składania ofert: do 29 listopada 2021 r., godz. 11:00

Planowany termin otwarcia ofert: 19 listopada 2021 r., godz. 13:00

Planowany termin otwarcia ofert: 23 listopada 2021 r., godz. 13:00

Planowany termin otwarcia ofert: 25 listopada 2021 r., godz. 13:00

Planowany termin otwarcia ofert: 29 listopada 2021 r., godz. 13:00

Wadium: wniesienie wadium nie jest wymagane.

Identyfikator postępowania: 65844bb5-c2d8-4217-a518-17b0248dfdf6

Zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 380 600 zł brutto w tym:

- dla części I zamówienia: 327 800 zł brutto;

- dla części II zamówienia: 52 800 zł brutto.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2021-11-10
Wprowadził/a:
Artur Lisowski
Data ostatniej zmiany:
2021-12-14
Ostatnio zmieniał/a:
Artur Lisowski
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-12-14 Artur Lisowski 2021-12-14
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-12-01 Dariusz Porucznik 2021-12-01
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-11-29 Artur Lisowski 2021-11-29
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-11-24 Artur Lisowski 2021-11-24
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-11-22 Artur Lisowski 2021-11-22
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-11-18 Artur Lisowski 2021-11-18
[Dodano] Artur Lisowski 2021-11-10 Artur Lisowski 2021-11-10

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie