Zakończone postępowania

Świadczenie usługi serwisu dla Systemu zarządzania kontami uprzywilejowanymi


Data zakończenia: 2021-10-26

Tryb postępowania: tryb podstawowy.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 19 lipca 2021 r.

Termin składania ofert: do 23 lipca 2021 r., godz. 9:00

Planowany termin otwarcia ofert: 23 lipca 2021 r., godz. 11:00

Wadium: wymagana jest wpłata wadium w wysokości 2 000 zł.

Identyfikator postępowania: 2725afb3-9018-403e-9d8d-04e84480fa07

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 172 200 zł brutto.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2021-07-12
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2021-10-12
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-10-12 Piotr Chęciński 2021-10-12
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-07-26 Piotr Chęciński 2021-07-26
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-07-23 Piotr Chęciński 2021-07-23
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-07-12 Piotr Chęciński 2021-07-12
[Dodano] Piotr Chęciński 2021-07-12 Piotr Chęciński 2021-07-12

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie