Zakończone postępowania

Świadczenie usług serwisu dla komponentów środowiska wirtualnego


Data zakończenia: 2021-10-08

Data ogłoszenia: 2021-05-28

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 16 czerwca 2021 r.

Termin składania ofert: do 1 lipca 2021 r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 1 lipca 2021 r. godz. 13.00

Wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
dla Części I: 3 600 zł,
dla Części II: 13 500 zł,

Łącznie dla obydwu Części: 17 100 zł.

IDENTYFIKATOR   POSTĘPOWANIA: 2e7f7473-6449-4695-904c-546869a5737b

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi

- dla części I zamówienia: 149 800 zł brutto;

- dla części II zamówienia: 556 800 zł brutto.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2021-05-28
Data publikacji:
2021-05-28
Wprowadził/a:
Artur Lisowski
Data ostatniej zmiany:
2021-08-31
Ostatnio zmieniał/a:
Artur Lisowski
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-08-31 Artur Lisowski 2021-08-31
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-07-05 Artur Lisowski 2021-07-05
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-07-01 Artur Lisowski 2021-07-01
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-05-31 Artur Lisowski 2021-05-31
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-05-28 Artur Lisowski 2021-05-28
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-05-28 Artur Lisowski 2021-05-28
[Dodano] Artur Lisowski 2021-05-28 Artur Lisowski 2021-05-28

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie