Zakończone postępowania

Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego urządzeń drukujących XEROX C 1000 i XEROX 1000i


Data zakończenia: 2021-07-01

Data ogłoszenia: 2021-05-28

Tryb postępowania: tryb podstawowy.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 10 czerwca 2021 r.

Termin składania ofert: do 15 czerwca 2021 r., godz. 9:00.

Termin składania ofert: do 21 czerwca 2021 r., godz. 9:00.

Planowany termin otwarcia ofert: 15 czerwca 2021 r., godz. 12:00.

Planowany termin otwarcia ofert: 21 czerwca 2021 r., godz. 12:00.

Wadium: wymagana jest wpłata wadium w wysokości 6 000 zł.

Identyfikator postępowania: 275afe91-c9f6-42cc-9304-e85666e92106

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 516 100 zł brutto.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2021-05-28
Data publikacji:
2021-05-28
Wprowadził/a:
Dariusz Porucznik
Data ostatniej zmiany:
2021-07-12
Ostatnio zmieniał/a:
Dariusz Porucznik
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-12 Dariusz Porucznik 2021-07-12
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-01 Dariusz Porucznik 2021-07-01
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-01 Dariusz Porucznik 2021-07-01
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-01 Dariusz Porucznik 2021-07-01
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-06-22 Dariusz Porucznik 2021-06-22
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-06-21 Dariusz Porucznik 2021-06-21
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-06-14 Dariusz Porucznik 2021-06-14
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-06-14 Dariusz Porucznik 2021-06-14
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-06-14 Dariusz Porucznik 2021-06-14
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-06-14 Dariusz Porucznik 2021-06-14
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-05-28 Dariusz Porucznik 2021-05-28
[Dodano] Dariusz Porucznik 2021-05-28 Dariusz Porucznik 2021-05-28

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie