Zakończone postępowania

Świadczenie usług serwisowych środowiska opartego o produkty firmy Microsoft


Data zakończenia: 2021-07-28

Tryb postępowania: tryb podstawowy.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 31 maja 2021 r.

Termin składania ofert: do 4 czerwca 2021 r., godz. 9:00

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 4 czerwca 2021 r.

Termin składania ofert: do 8 czerwca 2021 r., godz. 9:00

Planowany termin otwarcia ofert: 8 czerwca 2021 r., godz. 11:00

Wadium: wymagana jest wpłata wadium w wysokości 4 000 zł.

Identyfikator postępowania: aa49a385-f0c3-4089-950c-4b70819f27ad

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 337 100 zł brutto.


Informacje o artykule

Data utworzenia:
2021-05-21
Data publikacji:
2021-05-21
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2021-07-01
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-07-01 Piotr Chęciński 2021-07-01
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-06-09 Piotr Chęciński 2021-06-09
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-06-08 Piotr Chęciński 2021-06-08
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-05-27 Piotr Chęciński 2021-05-27
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-05-27 Piotr Chęciński 2021-05-27
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-05-21 Piotr Chęciński 2021-05-21
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-05-21 Piotr Chęciński 2021-05-21
[Dodano] Piotr Chęciński 2021-05-21 Piotr Chęciński 2021-05-21

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie