Zakończone postępowania

Dostawy materiałów biurowych i komputerowych


Data zakończenia: 2021-07-13

Tryb postępowania: tryb podstawowy.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 27 maja 2021 r.

Termin składania ofert: do 31 maja 2021 r., godz. 11:00

Termin składania ofert: do 7 czerwca 2021 r., godz. 11:00

Planowany termin otwarcia ofert: 31 maja 2021 r., godz. 13:00

Planowany termin otwarcia ofert: 7 czerwca 2021 r., godz. 13:00

Wadium: wymagana jest wpłata wadium w wysokości:

1) dla części I: 1 600 zł,

2) dla części II: 300 zł.

Identyfikator postępowania: f9f1918c-f23e-4907-b8ec-ac38324da47c

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi

-       dla części I: Dostawy materiałów biurowych – 132 094 zł brutto;

-       dla części II: Dostawy materiałów komputerowych – 25 206 zł brutto.


Informacje o artykule

Data utworzenia:
2021-05-19
Data publikacji:
2021-05-19
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2021-07-05
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-07-05 Piotr Chęciński 2021-07-05
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-06-29 Piotr Chęciński 2021-06-29
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-06-09 Piotr Chęciński 2021-06-09
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-06-07 Piotr Chęciński 2021-06-07
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-06-02 Piotr Chęciński 2021-06-02
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-06-02 Piotr Chęciński 2021-06-02
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-06-02 Piotr Chęciński 2021-06-02
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-06-01 Piotr Chęciński 2021-06-01
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-05-28 Piotr Chęciński 2021-05-28
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-05-28 Piotr Chęciński 2021-05-28
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-05-27 Piotr Chęciński 2021-05-27
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-05-27 Piotr Chęciński 2021-05-27
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-05-19 Piotr Chęciński 2021-05-19
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-05-19 Piotr Chęciński 2021-05-19
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-05-19 Piotr Chęciński 2021-05-19
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-05-19 Piotr Chęciński 2021-05-19
[Dodano] Piotr Chęciński 2021-05-19 Piotr Chęciński 2021-05-19

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie