Zakończone postępowania

Dostawa i upgrade licencji bazodanowych


Data zakończenia: 2020-12-22

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 30.11.2020 r.

Termin składania ofert: do 3.12.2020 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 3.12.2020 r., godz. 11:00

UWAGA!

Termin składania i otwarcia ofert został przesunięty na 7 grudnia 2020 r. (godziny pozostają bez zmian).

Wadium: wymagana jest wpłata wadium w wysokości 17.000 zł.

IDENTYFIKATOR   POSTĘPOWANIA: 38d7ce1b-f7cf-4a9f-a819-db7253711cdf

UWAGA: Wykonawca, może złożyć ofertę w formie elektronicznej lub pisemnej według własnego uznania, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2020-11-25
Data publikacji:
2020-11-25
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2020-12-16
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-12-16 Piotr Chęciński 2020-12-16
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-12-07 Piotr Chęciński 2020-12-07
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-12-03 Piotr Chęciński 2020-12-03
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-12-02 Piotr Chęciński 2020-12-02
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-12-02 Piotr Chęciński 2020-12-02
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-12-02 Piotr Chęciński 2020-12-02
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-12-02 Piotr Chęciński 2020-12-02
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-12-02 Piotr Chęciński 2020-12-02
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-11-25 Piotr Chęciński 2020-11-25
[Dodano] Piotr Chęciński 2020-11-25 Piotr Chęciński 2020-11-25

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie