Zakończone postępowania

Zapewnienie 12-miesięcznej subskrypcji oprogramowania Microsoft Office


Data zakończenia: 2020-12-21

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu: opublikowane w BUZP w dniu 25 listopada 2020 r.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 30 listopada 2020 r.

Termin składania ofert: do 3 grudnia 2020 r. godz. 08:00

Termin otwarcia ofert: 3 grudnia 2020 r. godz. 11:00

Wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 13 200 zł.

IDENTYFIKATOR   POSTĘPOWANIA: 6cb3fcb4-9f58-4472-9514-541fe6ec5a8f

UWAGA: Wykonawca, może złożyć ofertę w formie elektronicznej lub pisemnej według własnego uznania, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

UWAGA:

Zamawiający informuje, że w związku z dokonanymi zmianami treści SIWZ, zamieścił na stronie internetowej NOWY Załącznik nr 3 do SIWZ (Wzór Umowy)

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2020-11-25
Data publikacji:
2020-11-25
Wprowadził/a:
Katarzyna Thomassen
Data ostatniej zmiany:
2020-12-11
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Thomassen
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2020-12-11 Katarzyna Thomassen 2020-12-11
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2020-12-03 Katarzyna Thomassen 2020-12-03
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2020-12-01 Katarzyna Thomassen 2020-12-01
[Dodano] Katarzyna Thomassen 2020-11-25 Katarzyna Thomassen 2020-11-25

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie