Zakończone postępowania

Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne w postępowaniu pn. Ochrona, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., nieruchomości (siedziby Delegatury NIK w Łodzi) położonej w Łodzi, przy ul. J. Kilińskiego 210.


Data zakończenia: 2021-02-19

Termin składania ofert do 14.12.2020 r. do godz.10.00

Otwarcie ofert 14.12.2020 r. godz. 10.30

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2020-11-25
Data publikacji:
2020-11-25
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2020-12-21
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-12-21 Piotr Chęciński 2020-12-21
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-12-14 Piotr Chęciński 2020-12-14
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-12-08 Piotr Chęciński 2020-12-08
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-11-25 Piotr Chęciński 2020-11-25
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-11-25 Piotr Chęciński 2020-11-25
[Dodano] Piotr Chęciński 2020-11-25 Piotr Chęciński 2020-11-25

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie