Zakończone postępowania

Rozbudowa systemu zdalnego dostępu Pulse Connect Secure


Data zakończenia: 2020-10-06

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 9 września 2020 r.

Termin składania ofert: do 14 września 2020 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 14 września 2020 r., godz. 11:00

Wadium: wymagana jest wpłata wadium w wysokości 6.500 zł.

IDENTYFIKATOR   POSTĘPOWANIA: 815b2411-7646-4b43-a2f5-1248f1d2585a

UWAGA: Wykonawca, może złożyć ofertę w formie elektronicznej lub pisemnej według własnego uznania, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2020-09-04
Data publikacji:
2020-09-04
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2020-09-28
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-09-28 Piotr Chęciński 2020-09-28
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-09-14 Piotr Chęciński 2020-09-14
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-09-04 Piotr Chęciński 2020-09-04
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-09-04 Piotr Chęciński 2020-09-04
[Dodano] Piotr Chęciński 2020-09-04 Piotr Chęciński 2020-09-04

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie