Zakończone postępowania

Dostawa systemu TAP do przechwytywania ruchu sieciowego.


Data zakończenia: 2020-12-04

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Ogłoszenie o zamówieniu: Opublikowane w BZP w dniu 18 sierpnia 2020 r.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 24 sierpnia 2020 r.

Termin składania ofert: do 28 sierpnia 2020 r. do godziny 8:00.

Termin otwarcia ofert: 28 sierpnia 2020 r. o godzinie 11:00.

Nowy termin składania ofert: do 7 września 2020 r. do godziny 8:00.

Nowy termin otwarcia ofert: 7 września 2020 r. o godzinie 11:00.

Wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 17 000 zł.

Identyfikator postępowania: 19bf7cc8-009d-46e5-899c-1eab3ad87592

Uwaga: Wykonawca może złożyć ofertę w formie pisemnej lub elektronicznej według swojego uznania, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2020-08-18
Data publikacji:
2020-08-18
Wprowadził/a:
Dariusz Porucznik
Data ostatniej zmiany:
2020-10-29
Ostatnio zmieniał/a:
Dariusz Porucznik
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2020-10-29 Dariusz Porucznik 2020-10-29
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2020-09-07 Dariusz Porucznik 2020-09-07
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2020-09-04 Dariusz Porucznik 2020-09-04
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2020-09-03 Dariusz Porucznik 2020-09-03
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2020-08-26 Dariusz Porucznik 2020-08-26
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2020-08-26 Dariusz Porucznik 2020-08-26
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2020-08-18 Dariusz Porucznik 2020-08-18
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2020-08-18 Dariusz Porucznik 2020-08-18
[Dodano] Dariusz Porucznik 2020-08-18 Dariusz Porucznik 2020-08-18

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie