Zakończone postępowania

Dostawa komputerów przenośnych


Data zakończenia: 2020-11-19

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu: wysłane do publikacji w DUPUE w dniu 31 lipca 2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu: opublikowane w DUPUE w dniu 5 sierpnia 2020 r.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 21 sierpnia 2020 r.

Termin składania ofert: do 10 września 2020 r. godz. 08.00

Termin otwarcia ofert: 10 września 2020 r. godz. 11:00

Wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 42 500 zł.

IDENTYFIKATOR   POSTĘPOWANIA: 64623ce3-5fe8-4090-881b-7fc455f5b364

UWAGA: Zamawiający informuje, że w związku z dokonanymi zmianami treści SIWZ, zamieścił na stronie internetowej NOWY Załącznik nr 3 do SIWZ (Wzór Umowy)

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2020-07-31
Data publikacji:
2020-08-05
Wprowadził/a:
Katarzyna Thomassen
Data ostatniej zmiany:
2020-10-26
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Thomassen
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2020-10-26 Katarzyna Thomassen 2020-10-26
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2020-09-10 Katarzyna Thomassen 2020-09-10
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2020-08-25 Katarzyna Thomassen 2020-08-25
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2020-08-25 Katarzyna Thomassen 2020-08-25
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2020-08-12 Katarzyna Thomassen 2020-08-12
[Dodano] Katarzyna Thomassen 2020-08-05 Katarzyna Thomassen 2020-08-05

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie