Zakończone postępowania

Remont instalacji hydrantowej


Data zakończenia: 2020-09-17

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu: opublikowane w BUZP w dniu 23 lipca 2020 r.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 03 sierpnia 2020 r.

Termin składania ofert: do 10 sierpnia lipca 2020 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 10 sierpnia 2020 r. godz. 13:00

Wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000 zł.

IDENTYFIKATOR   POSTĘPOWANIA:  57568d97-0f15-4af2-b021-3439541bc7aa

UWAGA: Wykonawca, może złożyć ofertę w formie elektronicznej lub pisemnej według własnego uznania, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2020-07-23
Data publikacji:
2020-07-23
Wprowadził/a:
Maria Bartosiewicz
Data ostatniej zmiany:
2020-09-03
Ostatnio zmieniał/a:
Maria Bartosiewicz
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2020-09-03 Maria Bartosiewicz 2020-09-03
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2020-08-10 Maria Bartosiewicz 2020-08-10
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2020-07-24 Maria Bartosiewicz 2020-07-24
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2020-07-24 Maria Bartosiewicz 2020-07-24
[Dodano] Maria Bartosiewicz 2020-07-23 Maria Bartosiewicz 2020-07-23

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie