Zakończone postępowania

Przedłużenie wsparcia technicznego producenta i Asysta Techniczna Wykonawcy dla oprogramowania Veeam


Data zakończenia: 2020-09-16

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu: opublikowane w BUZP w dniu 10 lipca 2020 r.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 17 lipca 2020 r.

Termin składania ofert: do 23 lipca 2020 r. godz. 08:00

Termin otwarcia ofert: 23 lipca 2020 r. godz. 11:00

Wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6 900 zł.

IDENTYFIKATOR   POSTĘPOWANIA: 3890071f-8105-47ff-be95-4b4cd550c473

UWAGA: Wykonawca, może złożyć ofertę w formie elektronicznej lub pisemnej według własnego uznania, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2020-07-09
Data publikacji:
2020-07-10
Wprowadził/a:
Katarzyna Thomassen
Data ostatniej zmiany:
2020-09-01
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Thomassen
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2020-09-01 Katarzyna Thomassen 2020-09-01
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2020-07-23 Katarzyna Thomassen 2020-07-23
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2020-07-16 Katarzyna Thomassen 2020-07-16
[Dodano] Katarzyna Thomassen 2020-07-10 Katarzyna Thomassen 2020-07-10

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie