Zakończone postępowania

Modernizacja oraz świadczenie usług serwisu dla Systemu WLAN


Data zakończenia: 2020-10-07

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu: wysłane do publikacji w DUPUE w dniu 17 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu: opublikowane w DUPUE w dniu 22 czerwca 2020 r.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 8 lipca 2020 r.

Termin składania ofert: do 28 lipca 2020 r. godz. 08.00

Termin otwarcia ofert: 28 lipca 2020 r. godz. 11:00

Wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 17 500 zł.

IDENTYFIKATOR   POSTĘPOWANIA: ea0ff9fc-8520-4cbb-b0f9-0446d9164f47

UWAGA: Zamawiający informuje, że w związku z dokonanymi zmianami treści SIWZ, zamieścił na stronie internetowej:

1) NOWY Załącznik nr 2 do SIWZ (Wzór Formularza oferty),

2) NOWY Załącznik nr 3 do SIWZ (Wzór Umowy).

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2020-06-19
Data publikacji:
2020-06-22
Wprowadził/a:
Katarzyna Thomassen
Data ostatniej zmiany:
2020-09-28
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Thomassen
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2020-09-28 Katarzyna Thomassen 2020-09-28
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2020-07-29 Katarzyna Thomassen 2020-07-29
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2020-07-13 Katarzyna Thomassen 2020-07-13
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2020-07-13 Katarzyna Thomassen 2020-07-13
[Dodano] Katarzyna Thomassen 2020-06-22 Katarzyna Thomassen 2020-06-22

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie