Zakończone postępowania

Remont pomieszczeń biurowych


Data zakończenia: 2020-08-17

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu: opublikowane w BUZP w dniu 4 czerwca 2020 r.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 15 czerwca 2020 r.

Termin składania ofert: do 22 czerwca 2020 r. godz. 12:00

Nowy termin składania ofert: 23 czerwca 2020 r. godz.12:00

Termin otwarcia ofert: 22 czerwca 2020 r. godz. 14:00

Nowy termin otwarcia ofert: 23 czerwca 2020 r. godz. 14:00

Wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000 zł.

IDENTYFIKATOR   POSTĘPOWANIA: 2bd75e00-57a4-4e33-8edc-88aedcb03db0

UWAGA: Wykonawca, może złożyć ofertę w formie elektronicznej lub pisemnej według własnego uznania, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2020-06-04
Data publikacji:
2020-06-04
Wprowadził/a:
Paweł Zalewski
Data ostatniej zmiany:
2020-07-17
Ostatnio zmieniał/a:
Paweł Zalewski
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2020-07-17 Paweł Zalewski 2020-07-17
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2020-06-24 Paweł Zalewski 2020-06-24
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2020-06-19 Paweł Zalewski 2020-06-19
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2020-06-10 Maria Bartosiewicz 2020-06-10
[Dodano] Paweł Zalewski 2020-06-04 Paweł Zalewski 2020-06-04

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie