Zakończone postępowania

Dostawa materiałów biurowych i komputerowych


Data zakończenia: 2020-06-16

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 8 kwietnia 2020 r.

Termin składania ofert: do 20 kwietnia 2020 r. godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 20 kwietnia 2020 r. godz. 11:30

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

CZĘŚĆ  I  ZAMÓWIENIA:  MATERIAŁY  BIUROWE  -  6 300,00 zł,

CZĘŚĆ  II  ZAMÓWIENIA:  MATERIAŁY  KOMPUTEROWE  -  2 800,00 zł.

UWAGA!

Termin składania ofert został przeniesiony na 24 kwietnia 2020 r., na godz. 11.00.

Termin otwarcia ofert został przeniesiony na 24 kwietnia 2020 r., na godz. 11.30. 

Identyfikator postępowania: 3abd9ace-4885-4be1-9f42-9f4652306f5a

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2020-03-26
Data publikacji:
2020-03-26
Wprowadził/a:
Paweł Zalewski
Data ostatniej zmiany:
2020-06-03
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-06-03 Piotr Chęciński 2020-06-03
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-05-22 Piotr Chęciński 2020-05-22
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-04-24 Piotr Chęciński 2020-04-24
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-04-08 Piotr Chęciński 2020-04-08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-03-27 Andrzej Gaładyk 2020-03-27
[Dodano] Paweł Zalewski 2020-03-26 Andrzej Gaładyk 2020-03-27

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie