Zakończone postępowania

Zaprojektowanie i wykonanie remontu 4 łazienek i 2 pomieszczeń gospodarczych


Data zakończenia: 2020-06-24

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 30 marca 2020 r.

Termin składania ofert: do 09 kwietnia 2020 r., do godz. 10.00.

Wadium: 4 000 zł

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2020-03-16
Data publikacji:
2020-03-16
Wprowadził/a:
Maria Bartosiewicz
Data ostatniej zmiany:
2020-04-28
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Thomassen
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2020-04-28 Katarzyna Thomassen 2020-04-28
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2020-04-09 Maria Bartosiewicz 2020-04-09
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-03-27 Andrzej Gaładyk 2020-03-27
[Dodano] Maria Bartosiewicz 2020-03-16 Maria Bartosiewicz 2020-03-16

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie