Zakończone postępowania

Przeglądy techniczne i konserwacje systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Centrali NIK


Data zakończenia: 2020-01-23

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 02 grudnia 2019 r.

Termin składania ofert: do 06 grudnia 2019 r., do godz. 10.00.

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 9.000 zł.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2019-11-26
Data publikacji:
2019-11-26
Wprowadził/a:
Maria Bartosiewicz
Data ostatniej zmiany:
2020-01-02
Ostatnio zmieniał/a:
Anna Masiul
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Anna Masiul 2020-01-02 Anna Masiul 2020-01-02
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2019-12-06 Maria Bartosiewicz 2019-12-06
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2019-12-03 Maria Bartosiewicz 2019-12-03
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2019-11-26 Maria Bartosiewicz 2019-11-26
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2019-11-26 Maria Bartosiewicz 2019-11-26
[Dodano] Maria Bartosiewicz 2019-11-26 Maria Bartosiewicz 2019-11-26

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie