Zakończone postępowania

Przedłużenie wsparcia technicznego dla posiadanego przez Zamawiającego systemu FAMOC oraz jego rozbudowa


Data zakończenia: 2019-10-28

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do  11 września 2019 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 16 WRZEŚNIA 2019 r do godz. 10.00.

TERMIN OTWARCIA OFERT - 16 WRZEŚNIA 2019 r. godz. 10.30

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł

UWAGA: ZMIANA ZAŁĄCZNIKÓW NR: 3,4,7,8

Zmienione załączniki zamieszczone są w zakładce "Modyfikacja treści SIWZ"

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2019-09-05
Data publikacji:
2019-09-05
Wprowadził/a:
Maria Bartosiewicz
Data ostatniej zmiany:
2019-10-03
Ostatnio zmieniał/a:
Paweł Zalewski
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2019-10-03 Paweł Zalewski 2019-10-03
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2019-09-16 Maria Bartosiewicz 2019-09-16
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2019-09-11 Maria Bartosiewicz 2019-09-11
[Dodano] Maria Bartosiewicz 2019-09-05 Maria Bartosiewicz 2019-09-05

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie