Zakończone postępowania

Wynajem długoterminowy samochodów osobowych


Data zakończenia: 2019-10-08

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu: opublikowane w DUPUE w dniu 2 września 2019 r.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 16 września 2019 r.

Termin składania ofert: do 3 października 2019 r. godz. 08.00

Termin otwarcia ofert: 3 października 2019 r. godz. 11:00

Wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 25 000,00 zł.

IDENTYFIKATOR   POSTĘPOWANIA: 581815b0-8b62-4b0c-bf07-31c5742ef00f

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2019-08-28
Data publikacji:
2019-09-02
Wprowadził/a:
Katarzyna Thomassen
Data ostatniej zmiany:
2019-10-07
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Thomassen
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2019-10-07 Katarzyna Thomassen 2019-10-07
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2019-10-04 Katarzyna Thomassen 2019-10-04
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2019-09-18 Katarzyna Thomassen 2019-09-18
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2019-09-02 Katarzyna Thomassen 2019-09-02
[Dodano] Katarzyna Thomassen 2019-09-02 Katarzyna Thomassen 2019-09-02

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie