Zakończone postępowania

Dostawa biblioteki taśmowej wraz z instalacją i konfiguracją, warsztatem powdrożeniowym oraz 5-cio letnim serwisem gwarancyjnym producenta


Data zakończenia: 2019-08-26

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu: zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 26.06.2019 r.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 3 lipca 2019 r.

Termin składania ofert: do 10 lipca 2019 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 10 lipca 2019 r. godz. 09:30

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 13 500,00 zł

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2019-06-26
Data publikacji:
2019-06-26
Wprowadził/a:
Katarzyna Thomassen
Data ostatniej zmiany:
2019-08-12
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Thomassen
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2019-08-12 Katarzyna Thomassen 2019-08-12
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2019-07-10 Katarzyna Thomassen 2019-07-10
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2019-07-03 Katarzyna Thomassen 2019-07-03
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2019-06-28 Katarzyna Thomassen 2019-06-28
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2019-06-26 Katarzyna Thomassen 2019-06-26
[Dodano] Katarzyna Thomassen 2019-06-26 Katarzyna Thomassen 2019-06-26

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie