Zakończone postępowania

Ochrona fizyczna terenu, obiektów, osób oraz mienia w obrębie nieruchomości zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17 w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.


Data zakończenia: 2019-08-14

Tryb postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986, ze zm.)

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści Ogłoszenia do 10 czerwca 2019 r.

Termin składania ofert: do 14 czerwca 2019 r. do godz. 10.00

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2019-06-03
Data publikacji:
2019-06-03
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2019-08-14
Ostatnio zmieniał/a:
Anna Masiul
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Anna Masiul 2019-08-14 Anna Masiul 2019-08-14
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-06-24 Piotr Chęciński 2019-06-24
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-06-14 Piotr Chęciński 2019-06-14
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-06-12 Piotr Chęciński 2019-06-12
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-06-03 Piotr Chęciński 2019-06-03
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-06-03 Piotr Chęciński 2019-06-03
[Dodano] Piotr Chęciński 2019-06-03 Piotr Chęciński 2019-06-03

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie