Zakończone postępowania

Usługa wsparcia technicznego producenta oraz asysta techniczna Wykonawcy dla Systemu typu Security Information and Event Management – SIEM


Data zakończenia: 2019-06-11

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 6 maja 2019 r.

Termin składania ofert: do 15 maja 2019 r., do godz. 11.00.

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 11.000 zł.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2019-04-26
Data publikacji:
2019-04-26
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2019-06-03
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-06-03 Piotr Chęciński 2019-06-03
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-06-03 Piotr Chęciński 2019-06-03
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-06-03 Piotr Chęciński 2019-06-03
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-05-30 Piotr Chęciński 2019-05-30
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-05-15 Piotr Chęciński 2019-05-15
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-05-15 Piotr Chęciński 2019-05-15
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-04-26 Piotr Chęciński 2019-04-26
[Dodano] Piotr Chęciński 2019-04-26 Piotr Chęciński 2019-04-26

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie