Zakończone postępowania

Modernizacja systemu WLAN


Data zakończenia: 2019-06-05

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 16 kwietnia 2019 r.

Termin składania ofert: do 24 kwietnia 2019 r., do godz. 11.00.

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7.500 zł.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2019-04-08
Data publikacji:
2019-04-08
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2019-05-27
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-05-27 Piotr Chęciński 2019-05-27
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-04-24 Piotr Chęciński 2019-04-24
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-04-08 Piotr Chęciński 2019-04-08
[Dodano] Piotr Chęciński 2019-04-08 Piotr Chęciński 2019-04-08

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie