Zakończone postępowania

Remont pomieszczeń biurowych


Data zakończenia: 2019-05-28

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 01 kwietnia 2019 r.

Termin składania ofert: do 09 kwietnia 2019 r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 09 kwietnia 2019 r. godz. 10:30

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2019-03-22
Data publikacji:
2019-03-22
Wprowadził/a:
Maria Bartosiewicz
Data ostatniej zmiany:
2019-05-07
Ostatnio zmieniał/a:
Maria Bartosiewicz
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2019-05-07 Maria Bartosiewicz 2019-05-07
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2019-04-09 Maria Bartosiewicz 2019-04-09
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2019-04-01 Maria Bartosiewicz 2019-04-01
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2019-04-01 Maria Bartosiewicz 2019-04-01
[Dodano] Maria Bartosiewicz 2019-03-22 Maria Bartosiewicz 2019-03-22

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie