Zakończone postępowania

Dozór i utrzymanie porządku na terenie posesji w budynku Delegatury NIK w Białymstoku w latach 2019-2022


Data zakończenia: 2019-04-30

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 28 marca 2019 r.

Termin składania ofert: do 03 kwietnia 2019 r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 03 kwietnia 2019 r. godz. 10:05

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2019-03-21
Data publikacji:
2019-03-21
Wprowadził/a:
Maria Bartosiewicz
Data ostatniej zmiany:
2019-04-10
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-04-10 Piotr Chęciński 2019-04-10
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-04-03 Piotr Chęciński 2019-04-03
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-03-27 Piotr Chęciński 2019-03-27
[Dodano] Maria Bartosiewicz 2019-03-21 Maria Bartosiewicz 2019-03-21

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie