Zakończone postępowania

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W LATACH 2019-2021


Data zakończenia: 2018-12-11

Tryb postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579, ze zm.)

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści Ogłoszenia do 18 października 2018 r.

Termin składania ofert: do 24 października 2018 r. do godz. 10.00

UWAGA - Informacja o udzieleniu zamówienia znajduje się w zakładce "Inne informacje"

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-10-11
Data publikacji:
2018-10-11
Wprowadził/a:
Maria Bartosiewicz
Data ostatniej zmiany:
2018-12-04
Ostatnio zmieniał/a:
Maria Bartosiewicz
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2018-12-04 Maria Bartosiewicz 2018-12-04
[Modyfikacja] Anna Masiul 2018-10-19 Anna Masiul 2018-10-19
[Dodano] Maria Bartosiewicz 2018-10-11 Maria Bartosiewicz 2018-10-11

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie