Zakończone postępowania

Świadczenie serwisu pogwarancyjnego urządzenia Xerox C1000


Data zakończenia: 2018-11-27

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 8 października 2018 r.

Termin składania ofert: do 12 października 2018 r. godz. 11.00.

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 12.000 zł.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-10-01
Data publikacji:
2018-10-01
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2018-11-07
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-11-07 Piotr Chęciński 2018-11-07
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-10-12 Piotr Chęciński 2018-10-12
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-10-01 Piotr Chęciński 2018-10-01
[Dodano] Piotr Chęciński 2018-10-01 Piotr Chęciński 2018-10-01

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie