Zakończone postępowania

Dostawa systemu zarządzania kontami uprzywilejowanymi


Data zakończenia: 2018-10-31

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 24 września 2018 r.

Termin składania ofert: do 27 września 2018 r. godz. 11.00

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 13.000 zł

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-09-17
Data publikacji:
2018-09-17
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2018-10-17
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-10-17 Piotr Chęciński 2018-10-17
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-09-27 Piotr Chęciński 2018-09-27
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-09-25 Piotr Chęciński 2018-09-25
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-09-24 Piotr Chęciński 2018-09-24
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-09-21 Piotr Chęciński 2018-09-21
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-09-17 Piotr Chęciński 2018-09-17
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-09-17 Piotr Chęciński 2018-09-17
[Dodano] Piotr Chęciński 2018-09-17 Piotr Chęciński 2018-09-17

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie