Zakończone postępowania

Remont mieszkań służbowych


Data zakończenia: 2018-10-09

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 17 września 2018 r.

Termin składania ofert: do 24 września 2018 r. do godz. 10.00

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości j.n.:

część 1-sza  zamówienia w wysokości 4 000,00 zł

część 2-ga   zamówienia w wysokości 4 000,00 zł.

część 3-cia  zamówienia w wysokości 3 000,00 zł.

Uwaga: składając ofertę na wszystkie 3 części zamówienia Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 11 000,00 zł.


Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-09-07
Data publikacji:
2018-09-07
Wprowadził/a:
Maria Bartosiewicz
Data ostatniej zmiany:
2018-10-03
Ostatnio zmieniał/a:
Maria Bartosiewicz
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2018-10-03 Maria Bartosiewicz 2018-10-03
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2018-09-26 Maria Bartosiewicz 2018-09-26
[Dodano] Maria Bartosiewicz 2018-09-07 Maria Bartosiewicz 2018-09-07

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie