Zakończone postępowania

Pogwarancyjne naprawy UPS-ów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz przeglądy konserwacyjne drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych


Data zakończenia: 2018-12-04

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 03 września 2018 r.

Termin składania ofert: do 07 września 2018 r. godz. 12.00

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

CZĘŚĆ  I  ZAMÓWIENIA:  naprawy pogwarancyjne drukarek i UPS-ów oraz wykonanie               trzech przeglądów konserwacyjnych drukarek   -  2 500,00 zł,

CZĘŚĆ  II  ZAMÓWIENIA:  naprawy pogwarancyjne urządzeń wielofunkcyjnych oraz wykonanie trzech przeglądów konserwacyjnych -  4 000,00 zł.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-08-28
Data publikacji:
2018-08-28
Wprowadził/a:
Paweł Zalewski
Data ostatniej zmiany:
2018-10-25
Ostatnio zmieniał/a:
Paweł Zalewski
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2018-10-25 Paweł Zalewski 2018-10-25
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2018-10-08 Paweł Zalewski 2018-10-08
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2018-09-07 Paweł Zalewski 2018-09-07
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2018-09-06 Paweł Zalewski 2018-09-06
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2018-08-31 Paweł Zalewski 2018-08-31
[Dodano] Paweł Zalewski 2018-08-28 Paweł Zalewski 2018-08-28

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie