Zakończone postępowania

Dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego pomieszczeń biurowych Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Lublinie


Data zakończenia: 2018-11-05

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: do 29.08.2018 r. do godz. 12.00

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Aktualny termin składania ofert do 12.09.2018 r. do godz. 12.00

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ:  do  20.08.2018 r.

Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 5 000 zł.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-08-10
Data publikacji:
2018-08-10
Wprowadził/a:
Paweł Zalewski
Data ostatniej zmiany:
2018-10-03
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-10-03 Piotr Chęciński 2018-10-03
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-09-12 Piotr Chęciński 2018-09-12
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-09-05 Piotr Chęciński 2018-09-05
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2018-08-24 Maria Bartosiewicz 2018-08-24
[Dodano] Paweł Zalewski 2018-08-10 Paweł Zalewski 2018-08-10

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie