Zakończone postępowania

Zapewnienie świadczenia Asysty Technicznej producenta oprogramowania Oracle dla posiadanych przez Zamawiającego produktów Oracle


Data zakończenia: 2018-11-29

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 25 lipca  2018 r.

Termin składania ofert: do 10 sierpnia 2018 r. godz. 12.00

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 17 000 zł

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-07-09
Data publikacji:
2018-07-09
Wprowadził/a:
Paweł Zalewski
Data ostatniej zmiany:
2018-08-27
Ostatnio zmieniał/a:
Paweł Zalewski
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2018-08-27 Paweł Zalewski 2018-08-27
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2018-08-10 Paweł Zalewski 2018-08-10
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2018-07-25 Paweł Zalewski 2018-07-25
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2018-07-09 Paweł Zalewski 2018-07-09
[Dodano] Paweł Zalewski 2018-07-09 Paweł Zalewski 2018-07-09

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie