Zakończone postępowania

Odnowienie wsparcia oraz dostawa licencji dla systemu zabezpieczającego środowisko wirtualne Vmware oraz dostawa licencji i zapewnienie świadczenia usług wsparcia technicznego producenta dla środowiska wirtualnego”


Data zakończenia: 2018-10-08

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu: przekazane do UPUE w dniu 15 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu: opublikowane w DUPUE w dniu 19 czerwca 2018 r.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 9 lipca 2018 r.

Termin składania ofert: do 31 lipca 2018 r. godz. 09.00

Termin otwarcia ofert: 31 lipca 2018 r. godz. 9:30

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert: do 07 sierpnia 2018 r. godz. 09.00

Termin otwarcia ofert: 07 sierpnia 2018 r. godz. 09:30


Wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA (TREND MICRO): 9 500,00 zł,

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA (VMWARE): 10 500,00 zl.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-06-15
Data publikacji:
2018-06-15
Wprowadził/a:
Katarzyna Thomassen
Data ostatniej zmiany:
2018-09-21
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Thomassen
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2018-09-21 Katarzyna Thomassen 2018-09-21
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2018-08-08 Katarzyna Thomassen 2018-08-08
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2018-08-01 Katarzyna Thomassen 2018-08-01
[Modyfikacja] Anna Masiul 2018-07-31 Anna Masiul 2018-07-31
[Modyfikacja] Anna Masiul 2018-07-30 Anna Masiul 2018-07-30
[Modyfikacja] Anna Masiul 2018-07-27 Anna Masiul 2018-07-27
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2018-06-20 Katarzyna Thomassen 2018-06-20
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2018-06-19 Katarzyna Thomassen 2018-06-19
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2018-06-15 Katarzyna Thomassen 2018-06-15
[Dodano] Katarzyna Thomassen 2018-06-15 Katarzyna Thomassen 2018-06-15

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie