Zakończone postępowania

Modernizacja przyziemia i archiwum w budynku Delegatury NIK w Łodzi


Data zakończenia: 2018-06-18

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 4 czerwca 2018 r., do godz. 10.00

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ:  do  23.05.2018 r.

Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 10.000 zł.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2018-05-11
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2018-06-12
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-06-12 Piotr Chęciński 2018-06-12
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2018-06-08 Maria Bartosiewicz 2018-06-08
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-05-11 Piotr Chęciński 2018-05-11
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-05-11 Piotr Chęciński 2018-05-11
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-05-11 Piotr Chęciński 2018-05-11
[Dodano] Piotr Chęciński 2018-05-11 Piotr Chęciński 2018-05-11

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa

NIP:
526-10-58-627
REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie