Zakończone postępowania

Modernizacja systemu zabezpieczeń Check Point


Data zakończenia: 2018-08-23

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu: przekazane do UPUE w dniu 25 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu: opublikowane w DUPUE w dniu 27 kwietnia 2018 r.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 16 maja 2018 r.

Termin składania ofert: do 6 czerwca 2018 r. godz. 09.00

Termin otwarcia ofert: 6 czerwca 2018 r. godz. 9:30

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 19 500,00 zł

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-04-25
Data publikacji:
2018-04-25
Wprowadził/a:
Katarzyna Thomassen
Data ostatniej zmiany:
2018-07-10
Ostatnio zmieniał/a:
Anna Masiul
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Anna Masiul 2018-07-10 Anna Masiul 2018-07-10
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2018-06-06 Katarzyna Thomassen 2018-06-06
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2018-05-25 Katarzyna Thomassen 2018-05-25
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2018-05-18 Katarzyna Thomassen 2018-05-18
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-04-30 Piotr Chęciński 2018-04-30
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2018-04-27 Katarzyna Thomassen 2018-04-27
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2018-04-27 Katarzyna Thomassen 2018-04-27
[Dodano] Katarzyna Thomassen 2018-04-25 Katarzyna Thomassen 2018-04-25

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie