Zakończone postępowania

Świadczenie usług wsparcia i rozwoju systemu zarządzania dokumentami i sprawami (ZDiS) przez okres 3 lat


Data zakończenia: 2018-07-05

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu: przekazane do UPUE w dniu 9 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu: opublikowane w DUPUE w dniu 12 kwietnia 2018 r.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 2 maja 2018 r.

Termin składania ofert: do 24 maja 2018 r. godz. 09.00

Termin otwarcia ofert: 24 maja 2018 r. godz. 9:30

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 35 700,00 zł

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-04-09
Data publikacji:
2018-04-09
Wprowadził/a:
Katarzyna Thomassen
Data ostatniej zmiany:
2018-06-29
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Thomassen
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2018-06-29 Katarzyna Thomassen 2018-06-29
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2018-05-25 Katarzyna Thomassen 2018-05-25
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2018-05-09 Katarzyna Thomassen 2018-05-09
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2018-04-12 Katarzyna Thomassen 2018-04-12
[Dodano] Katarzyna Thomassen 2018-04-09 Katarzyna Thomassen 2018-04-09

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie