Aktualnie prowadzone postępowania

Świadczenie usług telefonii komórkowej, transmisji danych, telefonii stacjonarnej oraz serwisu tych usług wraz z dostawą sprzętu niezbędnego do ich świadczenia.

Data ogłoszenia: 2022-06-29

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 18 lipca 2022 r.

Termin składania ofert: do 1 sierpnia 2022 r., godz. 9:00

Planowany termin otwarcia ofert: 1 sierpnia 2022 r., godz. 11:00

Wadium: wymagana jest wpłata wadium w wysokości 116 000 zł.

Identyfikator postępowania:

939fa021-a625-4a00-9c86-d51879d5ec0b

UWAGA!

Termin składania ofert: został przeniesiony na 12 sierpnia 2022 r., na godz. 9:00.

Planowany termin otwarcia ofert został przeniesiony na 12 sierpnia 2022 r., na godz. 11:00.

UWAGA!

Termin składania ofert: został przeniesiony na 19 sierpnia 2022 r., na godz. 9:00.

Planowany termin otwarcia ofert został przeniesiony na 19 sierpnia 2022 r., na godz. 11:00.


Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-06-29
Wprowadził/a:
Anna Sztylko
Data ostatniej zmiany:
2022-08-11
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-08-11 Piotr Chęciński 2022-08-11
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-08-10 Piotr Chęciński 2022-08-10
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-08-10 Piotr Chęciński 2022-08-10
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-08-10 Piotr Chęciński 2022-08-10
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-08-05 Piotr Chęciński 2022-08-05
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-08-02 Piotr Chęciński 2022-08-02
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-08-02 Piotr Chęciński 2022-08-02
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-07-29 Piotr Chęciński 2022-07-29
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-07-27 Piotr Chęciński 2022-07-27
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-07-27 Piotr Chęciński 2022-07-27
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-07-25 Piotr Chęciński 2022-07-25
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-07-25 Piotr Chęciński 2022-07-25
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-07-25 Piotr Chęciński 2022-07-25
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-07-19 Piotr Chęciński 2022-07-19
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-07-13 Piotr Chęciński 2022-07-13
[Dodano] Anna Sztylko 2022-06-29 Anna Sztylko 2022-06-29

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie