Unieważnione Elektroniczne Legitymacje Pracownicze (ELP) pracowników NIK

Nr unieważnionych legitymacji ELP: 11003, 11032, 11042, 11155, 11172, 11245, 11540, 11642, 11736, 11958, 12821, 12884, 12904, 15115, 15217, 15240, 15263, 15279, 15386, 15494, 15509, 15540, 15551, 15801, 16158, 16734, 16802, 16869, 16890, 16910, 17004.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2013-05-24
Data publikacji:
2013-05-24
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2017-07-28
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy