Logo Najwyższej Izby Kontroli

Unieważnione Elektroniczne Legitymacje Pracownicze (ELP) pracowników NIK

2013-05-24 08:34:35

Nr unieważnionych legitymacji ELP: 11003, 11032, 11042, 11155, 11172, 11245, 11540, 11642, 11736, 11958, 12821, 12884, 12904, 15115, 15217, 15240, 15263, 15279, 15386, 15494, 15509, 15540, 15551, 15801, 16158, 16734, 16802, 16869, 16890, 16910, 17004.

Wygenerowano: 2021-04-11 12:54:22