Nadzór nad wybranymi użytkownikami rybackimi w zakresie realizacji obowiązków wynikających z zawartych umów

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Bydgoszczy

Nr ewidencyjny: S/22/006/LBY
Data publikacji: 2023-05-30 08:39
Dział tematyczny: rybołówstwo

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

    Bydgoszcz Al.A. Mickiewicza 15

Data publikacji: 2023-05-30 08:39:19

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy