Prawidłowość przygotowania oraz realizacji, w latach 2015-2022, przedsięwzięć związanych z modernizacją produkcji prochu i amunicji w MESKO S.A.

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Kielcach

Nr ewidencyjny: S/22/001/LKI
Data publikacji: 2023-11-14 15:12
Dział tematyczny: obrona narodowa

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej

    26-111 Skarżysko-Kamienna, ul. Legionów 122

Data publikacji: 2023-11-14 15:12:15

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy