Egzaminowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wybrane aspekty gospodarowania majątkiem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Opolu

Nr ewidencyjny: R/20/001/LOP
Data publikacji: 2023-06-01 15:25
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

    45-082 Opole ul. Piastowska 14

  • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu

    45-233 Opole ul. Oleska 127

Data publikacji: 2021-03-05 13:20:22

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2023-05-09 12:54:05

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2023-05-09 12:54:05 Andrzej Gaładyk 2023-06-01 15:25:45
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy