Funkcjonowanie szpitali powiatowych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Gdańsku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/22/048/LGD
Data publikacji: 2023-06-13 12:56
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĘBORKU

    ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 LĘBORK

  • SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZŁUCHOWIE

    ul. Szczecińska 16, 77-300 CZŁUCHÓW

  • SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. K. ŁUKOWICZA W CHOJNICACH

    ul. Leśna 10, 89-600 CHOJNICE

Data publikacji: 2023-06-13 12:56:15

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy