Prawidłowość i skuteczność postępowań kontrolnych, podatkowych i egzekucyjnych organów Krajowej Administracji Skarbowej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Lublinie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/22/010/LLU
Data publikacji: 2024-02-09 16:09
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W LUBLINIE

    UL. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO 24, 20-883 LUBLIN

  • LUBELSKI URZĄD CELNO-SKARBOWY W BIAŁEJ PODLASKIEJ

    UL. CELNIKÓW POLSKICH 21, 21-500 BIAŁA PODLASKA

  • PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE

    20-027 LUBLIN, UL. SĄDOWA 5

Data publikacji: 2024-02-09 16:09:26

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy